Предлагаме интернет в следните населени места:

 • гр.САНДАНСКИ
 • гр.МЕЛНИК
 • с.МИКРЕВО
 • с.СТРУМЯНИ
 • с.ИЛИНДЕНЦИ
 • с.ПЛОСКИ
 • с.ВЪЛКОВО
 • с.СТРУМА
 • с.ЛЕБНИЦА
 • с.РИБНИК
 • с.ДАМЯНИЦА
 • с.НОВО ДЕЛЧЕВО
 • с.СКЛАВЕ
 • с.СПАТОВО
 • с.ХОТОВО
 • с.ЗОРНИЦА
 • с.КАПАТОВО
 • с.КРОМИДОВО
 • с.НОВО КОНОМЛАДИ
 • с.ЛАСКАРЕВО
 • с.ЛАДАРЕВО
 • с.ДЖИГУРОВО
 • с.ЛИЛЯНОВО
 • с.ЛЕШНИЦА